วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

รัฐบาลทรราช

รัฐบาลทรราชชาติชั่ว เมามัว อำนาจ ป่าเถือ่น
ปล้นแผ่นดิน ปล้นราษฎร์ จนกระเทือน
แผ่นดินเลื่อน หวั่นไหว ภัยคุกคาม